Khách sạn sinh viên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 50 Đ. Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3613 085
Trang web
Vị trí chính xác 208.351.829, 1.066.904.593


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Cho Thuê Nguyễn Văn Thanh, Việt Nam