Khách Sạn Sunflower

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 191, Đường Văn Cao, Quận Ngô Quyền, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3565 333
Trang web
Vị trí chính xác 208.374.237, 1.067.012.031


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà nghỉ Hương Biển, Phước Thuận