Khách Sạn The Shine

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2698 888
Trang web
Vị trí chính xác 208.497.165, 1.067.043.994


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thành Long - Bến Cát