Khách sạn Trung Quân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPM8+QR3, Lê Hồng Phong, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 552 36 46
Trang web
Vị trí chính xác 208.343.952, 1.067.170.532


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Maxim Hotel Dalat - Phường 2