Khải Huy Computer – Thạc Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 116 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3690 797
Trang web khaihuy.com.vn
Vị trí chính xác 16.061.377.699.999.900, 10.821.074.279.999.900


Địa chỉ Khải Huy Computer ở đâu?

116 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khải Huy Computer như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219b45371a4d9:0x536f5f122cb75142

Xem thêm:  Sky Vape Store - Đức Hòa Hạ