Kho bạc nhà nước Tây Ninh, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 437 Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3821 243
Trang web
Vị trí chính xác 113.239.743, 10.610.152.099.999.900


Địa chỉ Kho bạc nhà nước Tây Ninh ở đâu?

437 Đường 30 tháng 4, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kho bạc nhà nước Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ngân Hàng HSBC Bình Dương - Phú Lợi