Kho Ký Gửi Kim, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 225 Huỳnh Công Giản, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 190 19 65
Trang web
Vị trí chính xác 11.306.317.499.999.900, 10.610.981.679.999.900


Địa chỉ Kho Ký Gửi Kim ở đâu?

225 Huỳnh Công Giản, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kho Ký Gửi Kim như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thời trang Trẻ em Thu Vân - Hải Châu 1