Kho Máy Tính

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 526 Lê Quý Đôn, Trần Lâm, Thái Bình, 410000, Việt Nam
Số điện thoại 0357 793 666
Trang web khomaytinh.net
Vị trí chính xác 204.384.211, 10.635.078


Địa chỉ Kho Máy Tính ở đâu?

526 Lê Quý Đôn, Trần Lâm, Thái Bình, 410000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kho Máy Tính như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Máy tính Minh Thành, Khu phố 2