Khu Ẩm Thực Sinh Thái Giải Trí HOÀ LỢI, An Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 157 QL22 HOÀ LỢI, An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 700 44 92
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.052.865.899.999.900, 10.632.855.219.999.900


Địa chỉ Khu Ẩm Thực Sinh Thái Giải Trí HOÀ LỢI ở đâu?

157 QL22 HOÀ LỢI, An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Ẩm Thực Sinh Thái Giải Trí HOÀ LỢI như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phố Nướng Tokyo Quảng Trị - Phường 5