Khu công nghiệp Đá Bạc, Đá Bạc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ H7HF+7QP, Đường nội bộ KCN, Đá Bạc, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu 78600, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3962 299
Trang web
Vị trí chính xác 105.782.166, 1.072.744.594


Địa chỉ Khu công nghiệp Đá Bạc ở đâu?

H7HF+7QP, Đường nội bộ KCN, Đá Bạc, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu 78600, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu công nghiệp Đá Bạc như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, Hiệp Thành