Khu Công Nghiệp Phúc Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ KCN, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3546 023
Trang web vidgroup.com.vn
Vị trí chính xác 20.933.288.599.999.900, 106.191.994


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khu A - Đô thị mới An Vân Dương - An Đông