Khu dân cư Phú Xuân – Vạn Hưng Phú – Phú Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9, Vạn Hưng Phú, Đường Số 3, Phú Xuân, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 812 21 12
Trang web
Vị trí chính xác 106.805.535, 10.673.322.139.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà xe Tân Niên - TT. Định Quán