Khu đô thị Centa Riverside

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 16316, Việt Nam
Số điện thoại 090 342 50 28
Trang web centacitybacninh.com
Vị trí chính xác 210.778.088, 1.059.697.101


Địa chỉ Khu đô thị Centa Riverside ở đâu?

Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh 16316, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu đô thị Centa Riverside như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Mua Bán Đất Hưng Lộc Thống Nhất - Thống Nhất