Khu Du Lịch Bến Xưa, Thạnh Lộc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 39A Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3716 6166
Trang web
Vị trí chính xác 108.530.798, 1.066.779.009


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Địa đạo Bến Dược - Phước Thạnh