Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm – An Hảo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F2WC+F46, Ấp An Hòa, An Hảo, Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3760 229
Trang web lamviennuicam.com
Vị trí chính xác 104.961.611, 1.050.202.521


Địa chỉ Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm ở đâu?

F2WC+F46, Ấp An Hòa, An Hảo, Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khu Vui Chơi Crazy Wave - Phường 3