Khu Văn Minh Thư Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPM4+FXG, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3564 556
Trang web
Vị trí chính xác 208.336.954, 1.067.074.528


Địa chỉ Khu Văn Minh Thư Trung ở đâu?

RPM4+FXG, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Văn Minh Thư Trung như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  SƠN NHÀ NAM LONG - Phường 9