Kí Túc Xá Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM – Tân Sơn Nhì

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 102-104-106, Nguyễn Quý Anh, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3810 6015
Trang web
Vị trí chính xác 10.799.785.499.999.900, 1.066.267.817


Địa chỉ Kí Túc Xá Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM ở đâu?

102-104-106, Nguyễn Quý Anh, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kí Túc Xá Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tòa AH - KTX Khu A+ - ĐHQG TP.HCM, Đông Hoà