KIA Motors Hải Phòng – Công ty CP Ô tô Trường Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 336 Hà Nội – Hải Phòng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 890 25 95
Trang web kiahaiphong.vn
Vị trí chính xác 20.866.225, 106.658.598


Địa chỉ KIA Motors Hải Phòng - Công ty CP Ô tô Trường Hải ở đâu?

336 Hà Nội – Hải Phòng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của KIA Motors Hải Phòng - Công ty CP Ô tô Trường Hải như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  AMEC Wine Shop