KIA Phú Mỹ Hưng – Bình Thuận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 314 Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700900, Việt Nam
Số điện thoại 093 880 71 01
Trang web kiaphumyhung.vn
Vị trí chính xác 107.412.856, 10.672.126.469.999.900


Địa chỉ KIA Phú Mỹ Hưng ở đâu?

314 Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700900, Việt Nam

Giờ làm việc của KIA Phú Mỹ Hưng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Salon Ô tô Hải Phú Quý - Hòa Thuận Nam