KIA Sài Gòn, Bình Thuận

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 860 41 02
Trang web
Vị trí chính xác 10.741.356.999.999.900, 1.067.213.692


Địa chỉ KIA Sài Gòn ở đâu?

Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của KIA Sài Gòn như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-15:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  ĐỒ CHƠI XE HƠI THANH VŨ - đối diện trường cấp 3