KICHI-KICHI Gò Đậu, Phú Thọ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 167 Đ. 30 Tháng 4, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3823 160
Trang web
Vị trí chính xác 109.712.677, 10.667.116.539.999.900


Địa chỉ KICHI-KICHI Gò Đậu ở đâu?

167 Đ. 30 Tháng 4, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của KICHI-KICHI Gò Đậu như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lẩu tôm 5 Ri - Hoà Bình