Kim Spa Tây Ninh, Hiệp Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1023 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 160 06 02
Trang web
Vị trí chính xác 113.071.266, 10.612.281.949.999.900


Địa chỉ Kim Spa Tây Ninh ở đâu?

1023 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kim Spa Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khu căn hộ New Saigon - Phước Kiển