King BBQ – Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 716 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2253 1531
Trang web kingbbq.com.vn
Vị trí chính xác 107.717.118, 1.066.698.328


Địa chỉ King BBQ ở đâu?

716 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của King BBQ như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  King BBQ, Tân Sơn Nhì