KÍNH ÁP TRÒNG MẮT NGỌC

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5 Ng. 381 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 966 65 59
Trang web
Vị trí chính xác 21.026.913.699.999.900, 105.797.733


Địa chỉ KÍNH ÁP TRÒNG MẮT NGỌC ở đâu?

5 Ng. 381 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của KÍNH ÁP TRÒNG MẮT NGỌC như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Mắt Thảo An - Ấp 3