Kitty Montessori

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VP24+9GR, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3518 968
Trang web
Vị trí chính xác 208.509.972, 1.067.062.637


Địa chỉ Kitty Montessori ở đâu?

VP24+9GR, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Kitty Montessori như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trung tâm Anh Ngữ Quốc tế Star Edu, Phường 7