KOI Thé, P

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 157 Nguyễn Đức Cảnh, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 5412 5288
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.224.498, 1.067.104.037


Địa chỉ KOI Thé ở đâu?

157 Nguyễn Đức Cảnh, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của KOI Thé như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  T.A.C Station - Yaourt cô Kiều, Tân Hải