Ký túc xá Khu B Đại học Quốc gia TP.HCM, Đông Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tô Vĩnh Diện, Đường Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0867 739 268
Trang web ktx.vnuhcm.edu.vn
Vị trí chính xác 108.836.012, 1.067.815.141


Địa chỉ Ký túc xá Khu B Đại học Quốc gia TP.HCM ở đâu?

Tô Vĩnh Diện, Đường Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Ký túc xá Khu B Đại học Quốc gia TP.HCM như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-23:00], Thứ Năm:[05:00-23:00], Thứ Sáu:[05:00-23:00], Thứ Bảy:[05:00-23:00], Chủ Nhật:[05:00-23:00], Thứ Hai:[05:00-23:00], Thứ Ba:[05:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  phòng trọ sinh viên - Phước Vĩnh