LAKSHMI – Tân Hưng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 50 Đ. D1, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 919 60 96
Trang web lakshmiclinic.com
Vị trí chính xác 10.741.541.699.999.900, 10.669.583.469.999.900


Địa chỉ LAKSHMI ở đâu?

50 Đ. D1, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của LAKSHMI như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00]

LAKSHMI có website không?

lakshmiclinic.com

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thủy Beauty Nail - Hoà Khánh Bắc