Lâm Hương Bakery

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 278H Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3833 189
Trang web lamhuong.vn
Vị trí chính xác 20.841.452.099.999.900, 1.066.934.898


Địa chỉ Lâm Hương Bakery ở đâu?

278H Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Lâm Hương Bakery như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bánh Canh Bà Hồng - Thủy Lương