LÀM NAIL – MÓNG – NỐI MI TẠI NHÀ ( LINA) Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 162 Đ. Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0388 616 882
Trang web lammongtainha.com
Vị trí chính xác 20.998.037.999.999.900, 10.581.626.759.999.900


Địa chỉ LÀM NAIL - MÓNG - NỐI MI TẠI NHÀ ( LINA) Thanh Xuân, Hà Nội ở đâu?

162 Đ. Khương Đình, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của LÀM NAIL - MÓNG - NỐI MI TẠI NHÀ ( LINA) Thanh Xuân, Hà Nội như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Helen Beauty, Phường 10