Làng tre Phú An, Phú An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 124 ĐT744, Phú An, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3580 717
Trang web
Vị trí chính xác 110.659.648, 1.065.848.228


Địa chỉ Làng tre Phú An ở đâu?

124 ĐT744, Phú An, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Làng tre Phú An như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Bổ Đà