L’angfarm Store Aeon Mall Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 9065
Trang web langfarm.com
Vị trí chính xác 208.326.048, 1.066.815.766


Địa chỉ L'angfarm Store Aeon Mall Hải Phòng ở đâu?

10 Võ Nguyên Giáp, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của L'angfarm Store Aeon Mall Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ô mai Hồng Lam Phố Huế