Lắp đặt camera tại Bắc Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 22-CL7, KĐT Him Lam Green Park, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 645 76 66
Trang web congnghe24h.com.vn
Vị trí chính xác 211.687.937, 1.060.907.277


Địa chỉ Lắp đặt camera tại Bắc Ninh ở đâu?

Lô 22-CL7, KĐT Him Lam Green Park, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lắp đặt camera tại Bắc Ninh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-20:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  DỰ ÁN SINGA CITY - KimOanh Group - Long Trường