Laptop 360 – Laptop Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 03 P. Kênh Đ., Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 409 92 68
Trang web laptop360.net
Vị trí chính xác 20.836.747.199.999.900, 106.689.482


Địa chỉ Laptop 360 - Laptop Hải Phòng ở đâu?

03 P. Kênh Đ., Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Laptop 360 - Laptop Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Máy Tính Quang Thắng