Laptop Điệp Linh – Laptop Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 25 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 04200, Việt Nam
Số điện thoại 096 329 55 55
Trang web laptopdieplinh.com
Vị trí chính xác 208.597.422, 1.066.941.377


Địa chỉ Laptop Điệp Linh - Laptop Hải Phòng ở đâu?

25 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 04200, Việt Nam

Giờ làm việc của Laptop Điệp Linh - Laptop Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Dịch Vụ Internet Yến Nhi - Ấp Cây Cam