Lẩu Nướng Không Khói ChiBi Garden – Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 288 Châu Thị Kim, Phường 7, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 093 989 61 31
Trang web
Vị trí chính xác 105.246.506, 1.064.146.607


Địa chỉ Lẩu Nướng Không Khói ChiBi Garden ở đâu?

288 Châu Thị Kim, Phường 7, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu Nướng Không Khói ChiBi Garden như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Market 39 - Seafood & International Cuisine - st