Lavida Plus, Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PPG2+RJW, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 872 28 82
Trang web diaocdautu.com.vn
Vị trí chính xác 107.271.144, 1.067.015.922


Địa chỉ Lavida Plus ở đâu?

PPG2+RJW, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lavida Plus như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  ĐẤT BÁN, Hoà Hiệp