Le Cap Hotel & Apartment – Phước Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 16 Đặng Vũ Hỷ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 421 74 64
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.608.414, 1.082.396.144


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142174fba376541:0xec4f5035cf43ac2b

Xem thêm:  Linda Resort Mini, Trung Lập Hạ