Le Thi Nga Fashion Shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 30, Hai Ba Trung Street, Le Chan District, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3868 300
Trang web
Vị trí chính xác 208.538.385, 1.066.821.781


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Thời Trang YODY Gia Lộc