Legend beer

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4 P. Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 11513, Việt Nam
Số điện thoại 0866 153 535
Trang web legendbeerbrewhouse.com
Vị trí chính xác 210.139.638, 10.581.151.109.999.900


Địa chỉ Legend beer ở đâu?

4 P. Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 11513, Việt Nam

Giờ làm việc của Legend beer như thế nào?

Chủ Nhật:[09:30-23:00], Thứ Hai:[09:30-23:00], Thứ Ba:[09:30-23:00], Thứ Tư:[09:30-23:00], Thứ Năm:[09:30-23:00], Thứ Sáu:[09:30-23:00], Thứ Bảy:[09:30-23:00]

Legend beer có website không?

legendbeerbrewhouse.com

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Texas House, Phường 7