Liberty Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VN 海防 吳權郡 Ngõ 182 Văn Cao, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 8832 733
Trang web booked.net
Vị trí chính xác 20.834.799.099.999.900, 1.067.003.752


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  RIVERGATE SERVICED APARTMENT - Phường 6