Liem Barber Shop Quận Bình Thạnh – 2 Phan Văn Trị – Phường 14

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đ. Phan Văn Trị, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0703 958 479
Trang web liembarbershop.com
Vị trí chính xác 108.062.685, 1.066.973.402


Địa chỉ Liem Barber Shop Quận Bình Thạnh - 2 Phan Văn Trị ở đâu?

2 Đ. Phan Văn Trị, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Liem Barber Shop Quận Bình Thạnh - 2 Phan Văn Trị như thế nào?

Thứ Ba:[10:30-19:00], Thứ Tư:[10:30-19:00], Thứ Năm:[10:30-19:00], Thứ Sáu:[10:30-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[10:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  XÔI HAIR SALON - TT. Sịa