Liên Đoàn Lao Động Thành Phố

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 88 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3745 776
Trang web congdoanhaiphong.vn
Vị trí chính xác 20.861.761.299.999.900, 10.668.089.649.999.900


Địa chỉ Liên Đoàn Lao Động Thành Phố ở đâu?

88 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Liên Đoàn Lao Động Thành Phố như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội