Lò Bánh Mì – An Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 269 Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 630 45 12
Trang web
Vị trí chính xác 111.306.061, 10.651.853.559.999.900


Địa chỉ Lò Bánh Mì ở đâu?

269 Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò Bánh Mì như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-21:30], Chủ Nhật:[05:00-21:30], Thứ Hai:[05:00-21:30], Thứ Ba:[05:00-21:30], Thứ Tư:[05:00-21:30], Thứ Năm:[05:00-21:30], Thứ Sáu:[05:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Phụng - Khoa, Phước Đông