Long Biên Ford

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 094 289 12 34
Trang web longbien-ford.com.vn
Vị trí chính xác 210.540.345, 10.589.008.749.999.900


Địa chỉ Long Biên Ford ở đâu?

3 Nguyễn Văn Linh, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Long Biên Ford như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trạm bê tông Thế Giới Nhà ( Trạm Tân Biên) - Tân Biên