LOTTE Cinema Phan Rang – Mỹ Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 122 Mười Sáu Tháng Tư, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3822 099
Trang web lottecinemavn.com
Vị trí chính xác 115.639.954, 1.090.090.773


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Rạp Beta Long Thành - TT. Long Thành