Lotteria Trần Nguyên Hãn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 118 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 350000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3719 628
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.849.204.999.999.900, 10.667.117.049.999.900


Địa chỉ Lotteria Trần Nguyên Hãn ở đâu?

118 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 350000, Việt Nam

Giờ làm việc của Lotteria Trần Nguyên Hãn như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  KFC - Nam Dương