Luxury Herbal Spa – An Hải Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 201 D. Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 182 57 89
Trang web herbalspa.vn
Vị trí chính xác 160.689.897, 1.082.369.394


Địa chỉ Luxury Herbal Spa ở đâu?

201 D. Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Luxury Herbal Spa như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30], Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421829ef98d3e9:0x334f8de33feda3d1

Xem thêm:  Nấm Beauty Spa - NA12