Ly Ly Nails Long Bien 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 86 Long Biên 1, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0568 061 617
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 21.045.558, 1.058.688.956


Địa chỉ Ly Ly Nails Long Bien 1 ở đâu?

86 Long Biên 1, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Ly Ly Nails Long Bien 1 như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trang Beauty Salon Quận 12 - Dạy Nghề Nail - Nối Mi Uy Tín, Quận 12