M2 Điện Biên Phủ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 22 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3747 6182
Trang web
Vị trí chính xác 210.300.348, 10.584.208.459.999.900


Địa chỉ M2 Điện Biên Phủ ở đâu?

22 Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của M2 Điện Biên Phủ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Thời Trang Hà Giang